Einar K Hårstad fikk landbrukets kulturlandskapspris for 2008


Landbruksdirektør i Sør Trøndelag Tore Bjørkli (t.h.) stod for overrekkelsen

Sør Trøndelag fylkes kulturlandskapspris for 2008 ble 14. april tildelt Einar K. Hårstad på gården Lysvatnet i Åfjord. Han fikk prisen for den innsatsen han gjort for å ta vare på navn på gamle slåtteenger i området.

Einar K. Hårstad har satt opp navneskilt og informasjonsskilt i marka rundt Lysvatnet. På denne måten har han bidratt til at viktig kulturhistorie blir tatt vare på, samtidig som det blir enda mer attraktivt for allmennheten å ferdes i området. Det er satt opp skilt på over 30 slåtteenger, i tillegg til 3 store informasjonstavler med kart. Det er også lagt inn GPS-posisjon for alle slåtteengene. Ofte fikk slåtteengene navn etter de som brukte dem, og dette kan alene fortelle mye interessant historie. Mange av disse engene ble ikke slått oftere enn hvert fjerde år, men de representerte likevel en viktig ressurs. Einar K. Hårstad kjenner mye av historien bak de enkelte slåtteengene, og dette formidler han på en måte som alle kan ha glede av. Kulturlandskapsprisen består av et diplom og en sjekk på kr 15 000, og overrekkelsen skjedde hjemme på fjellgården Lysvatnet.


Ordfører Vibeke Stjern overrekker blomster fra Åfjord Kommune

Landbrukets kulturlandskapspris
 

Montering av informasjonstavle i Breivollsmarka 8. juni 2007

Avmerka gamle slåttaenger på informasjonstavla


Ved Grønliseteren, fra befaringa senere på dagen

Flere stemningsbilder her!

Sist oppdatert 16.04.09